Για Επείγοντα
Περιστατικά

***We Promise, no spam!

 Πρωταρχική άξια είναι  ο σεβασμός  στον ασθενή που πρέπει να αποδεικνύεται σε κάθε επίπεδο της σχέσης μας μαζί του. Γι΄ αυτό δημιουργήσαμε και διατηρούμε έναν χώρο φιλικό προς τον ασθενή . 

  • Προσωπική σχέση με τους ασθενείς
  • Εμπειρία
  • Τιμές προσαρμοσμένες με τις απαιτήσεις της παρούσης κατάστασης
Espa Banner