Γενικά για τα δόντια

Η ανατολή μιας σειράς δοντιών από το οστό των γνάθων ονομάζεται οδοντοφυΐα. Στον άνθρωπο υπάρχουν δύο οδοντοφυΐες, η νεογιλή και η μόνιμη. Η νεογιλή ή παιδική οδοντοφυΐα αποτελείται από 20 δόντια από τα οποία το πρώτο εμφανίζεται στην στοματική κοιλότητα τον έβδομο μήνα της ζωής και το τελευταίο αποπίπτει (πέφτει) στην ηλικία των 12 ετών περίπου. Τα νεογιλά δόντια αρχίζουν να αντικαθίστανται από τα μόνιμα στην ηλικία των 6 περίπου ετών. Η μόνιμη οδοντοφυΐα αποτελείται από 32 δόντια και ολοκληρώνεται στην ηλικία των 18 ετών με την ανατολή και του τελευταίου μόνιμου δοντιού, του σωφρονιστήρα ή φρονιμίτη.

Τα δόντια ανάλογα με την εξωτερική τους μορφολογία αλλά και την θέση τους στις γνάθους διακρίνονται σε ομάδες:

  1. Τομείς ή Κοπτήρες (κεντρικός και πλάγιος)
  2. Κυνόδοντες
  3. Προγόμφιοι (1ος και 2ος)
  4. Γομφίοι (1ος ή τραπεζίτης, 2ος ή τραπεζίτης και 3ος ή φρονιμίτης).

 

Χαρακτηριστικά των δοντιών:
Κάθε δόντι αποτελείται από τη μύλη τη ρίζα και την κοιλότητα (πολφική κοιλότητα). Υπάρχουν δόντια με μια ρίζα (πρόσθια δόντια) και δόντια με 2 ή 3 ρίζες (οπίσθια δόντια) .

 

Τομή ενός ανθρώπινου δοντιού:
Α. Μύλη
Β. Ρίζα
1. Αδαμαντίνη
2. Οδοντίνη
3. Πολφός
4. Ούλα
5. Οστεΐνη
6. Οστό της γνάθου
7. Φατνιακά αγγεία
8. Φατνιακά νεύρα